Wir verwenden Cookies, um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die weitere Nutzung der Seite erklären Sie sich damit einverstanden. Weitere Informationen.
OK

PUR-Isofill

Rozpúšťadlový, krycí dvojzložkový izolačný plnič, Decopaint-konformný, bez aromátov, rýchlo schnúci, vysoko plnivý a veľmi dobre brúsiteľný. Vyznačuje sa dobrým stavom na zvislých plochách a vynikajúcou trvalou elasticitou. Priamo použiteľný na vysokohodnotné MDF dosky

Zvláštne vlastnosti

  • Zápalnosť: 5-B (ťažko zápalné nábytkové povrchy)
  • ÖNORM A 3800-1 (správanie sa pri požiari) v spojení s ťažko horľavým podkladom a vrchným lakom: ťažko horľavý (prv B 1 podľa B 3800 -1), Q1, Tr 1
  • Obsah VOC ADLER PUR-Isofill pripraveného na spracovanie leží pod 500 g rozpúšťadla / liter a zodpovedá Rakúskemu nariadeniu o rozpúšťadlách 2005 (BGBl. II 398/2005, 06/12/2005) resp. nemeckému ChemVOCFarbV (BGBl. I S. 3508 / BgBl. I S. 2194) a tým aj smernici 2004/42/EG (Decopaint-Richtlinie).
  • Francúzske nariadenie DEVL1104875A o značení stavebných produktov na emisie prchavých látok: A+

Spôsob nanášania

Airless, Airmix, Aircoat (0,28 - 0,33 mm, 100 - 120 bar)

Nádobková poštoľ (1,8 - 2,0 mm, 3 - 4 bar)

 

Na stiahnutie
(PDF | 256 KB)
Karta bezbečnostných údajov
  • Plnivé základovanie pre krycie nátery pigmentovanými lakmi na nábytok a interiér.
  • Veľmi vhodný pre profilované tvary dielcov a líšt kvôli dobrej nestekavosti na zvislých plochách.
  • Pre ťažkohorľavé resp.ťažko zápalné povrchové úpravy
ProduktVeľkosti baleníČíslo sortimentnej položky
PUR-Isofill Weiß

Produkt online kaufen: