We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. Find out more.
OK

PUR-Isofill

Rozpúšťadlový, krycí dvojzložkový izolačný plnič, Decopaint-konformný, bez aromátov, rýchlo schnúci, vysoko plnivý a veľmi dobre brúsiteľný. Vyznačuje sa dobrým stavom na zvislých plochách a vynikajúcou trvalou elasticitou. Priamo použiteľný na vysokohodnotné MDF dosky

Zvláštne vlastnosti

  • Zápalnosť: 5-B (ťažko zápalné nábytkové povrchy)
  • ÖNORM A 3800-1 (správanie sa pri požiari) v spojení s ťažko horľavým podkladom a vrchným lakom: ťažko horľavý (prv B 1 podľa B 3800 -1), Q1, Tr 1
  • Obsah VOC ADLER PUR-Isofill pripraveného na spracovanie leží pod 500 g rozpúšťadla / liter a zodpovedá Rakúskemu nariadeniu o rozpúšťadlách 2005 (BGBl. II 398/2005, 06/12/2005) resp. nemeckému ChemVOCFarbV (BGBl. I S. 3508 / BgBl. I S. 2194) a tým aj smernici 2004/42/EG (Decopaint-Richtlinie).
  • Francúzske nariadenie DEVL1104875A o značení stavebných produktov na emisie prchavých látok: A+

Spôsob nanášania

Airless, Airmix, Aircoat (0,28 - 0,33 mm, 100 - 120 bar)

Nádobková poštoľ (1,8 - 2,0 mm, 3 - 4 bar)

 

Na stiahnutie
(PDF | 256 KB)
Karta bezbečnostných údajov
  • Plnivé základovanie pre krycie nátery pigmentovanými lakmi na nábytok a interiér.
  • Veľmi vhodný pre profilované tvary dielcov a líšt kvôli dobrej nestekavosti na zvislých plochách.
  • Pre ťažkohorľavé resp.ťažko zápalné povrchové úpravy
ProduktVeľkosti baleniaČíslo sortimentnej položky
PUR-Isofill Weiß

Produkt online kaufen: