We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. Find out more.
OK

Aduro MDF-4in1 G10

Rýchlo schnúci 2-zložkový polyuretánový pigmentový lak na

nábytkové povrchy. Dobrá plnivosť, veľmi dobrá brúsiteľnosť,

vynikajúca chemická a mechanická odolnosť, veľmi vysoká

odolnosť v prsteňovom teste ako aj dobrý stav na zvislých plochách;

priamo použiteľný na MDF-doskách

Zvláštne vlastnosti

ÖNORM A 1605-12 (nábytkové povrchy)

Odolnosť voči chemickému pôsobeniu: 1-B1

Správanie sa pri odere: 2-D (≥ 50U)

Správanie sa pri poškriabaní: 4-D (≥ 1,0N)

Namáhanie plameňom: 5-B (ťažko zápalné povrchy nábytku)

• ÖNORM A 3800-1 (reakcia pri požiari) v kombinácii s ťažko

horľavým podkladom

Ťažko horľavý (predtým B1 podľa B 3800-1) Q 1, Tr 1

• ÖNORM S 1555 resp. DIN 53160 odolnosť voči potu a slinám

• ÖNORM EN 71 časť 3 bezpečnosť hračiek; migrácia určitých

elementov (neobsahuje ťažké kovy)

• Francúzske nariadenie DEVL1104875A o značení stavebných

produktov na emisie prchavých škodlivín : A+

Spôsob nanášania

Airless

Airless s podporou vzduchu (Airmix, Aircoate, atď.)

Nádobková pištoľ

Na stiahnutie
(PDF | 278 KB)
Karta bezbečnostných údajov

Na lakovanie hodnotných nábytkových a interiérových dielov

lakovaných pigmentovými lakmi vrátane plôch v kuchyni

a sanitárnej oblasti: oblasti použitia II – IV podľa ÖNORM A

1610-12. Pre rozumné lakovanie MDF- dosiek tzv. spôsobom

„lak-na-lak“: 2 až 3 nátermi Aduro MDF-4in1 dosiahnete plnivý

povrch s veľmi dobrou odolnosťou v prsteňovom teste, Aduro

MDF-4in1 plní funkcie izolácie, plniča, farebného laku

a vrchného ochranného laku.

• Na ťažko namáhané plochy (stoly, stoličky, atď.) odporúčame

zásadne prelakovať s ADLER Pigmotop 25363ff, nakoľko tak

vznikajú mechanicky veľmi odolné a absolútne odolné povrchy

aj na prsteňový test.

ProduktVeľkosti baleniaČíslo sortimentnej položky
Aduro MDF-4in1 G10 Dummyfarbton
Aduro MDF-4in1 G10 RAL9010 Reinweiß
Aduro MDF-4in1 G10 RAL9016 Verkehrsweiß

Produkt online kaufen: