We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. Find out more.
OK

Životné prostredie & ekológia

Silnou stránkou spoločnosti ADLER je jej predvídavosť. Preto aj do budúcnosti pozeráme sebavedome.

 

Dlhodobý pozitívny vývoj si ceníme viac ako krátkodobý úspech. Preto naše strategické myslenie  zahŕňa svedomité správanie sa voči životnému prostrediu a zdrojom.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SA V SPOLOČNOSTI ADLER PÍŠE VEĽKÝMI PÍSMENAMI.

V systéme ochrany životného prostredia a bezpečnosti sa neuspokojujeme iba s pasívnym dodržovaním všetkých príslušných zákonov a predpisov, ale vyvíjame aj vlastné aktivity. Našim cieľom je realizácia celkovej koncepcie, ktorá berie ohľad na životné prostredie a bezpečnosť vo všetkých sférach podniku a pri všetkých postupoch.

 

Vplyv nášho konania na životné prostredie - najdôležitejšie časti :

  • Udržovať čisté ovzdušie
  • Znižovať odpady na minimum
  • Zachádzať šetrne s vodou a odpadovou vodou
  • Šetriť energiou efektívnymi postupmi
  • Profesionálne zvládať riziká - najväčšia bezpečnosť zariadenia
  • Zohľadňovať i nepriame dopady na životé prostredie
  • Ekologické balenia
  • Účinná logistika šetriaca zdroje
  • Úspora vody a surovín
  • Zhodnocovanie zvyškových látok

Zum ADLER Online-Shop: