Wir verwenden Cookies, um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die weitere Nutzung der Seite erklären Sie sich damit einverstanden. Weitere Informationen.
OK

Spoločne namiesto každý sám.

Človek je v našej spoločnosti v strede záujmu. Podporujeme osobnostný a profesionálny rozvoj, vytvárame dobrú, motivujúcu pracovnú atmosféru a spravodlivo odmeňujeme odvedené výkony. Od našich pracovníkov očakávame plné nasadenie na pracovisku. Základom tohto partnerstva sú spoločná práca, spoločné myslenie, spoločné poznanie, spoločná reč a spoločná zodpovednosť.

 

 

 

"Kto nemá víziu, nevie si splniť veľké nádeje, ani uskutočniť veľké zámery." (Wilson)

Ísť ďalej cestou úspechu.

ÍSŤ ĎALEJ CESTOU ÚSPECHU.

Hlásime se k predstavám o podnikaní odrážajúcim náš spôsob myslenia a jednania. Ísť úspešne ďalej má byť pre nás všetkých povzbudením a návodom. Všetci sme toho účastníkmi. Čím lepšia je spolupráca, tým väčší je úspech. V dobrých časoch staviame základy pre budúcnosť.

Korene v Tyrolsku, vetvy v Európe.

KORENE V TYROLSKU, VETVY V EURÓPE.

Ako nezávislý rakúsky rodinný podnik sme prítomní na európskych trhoch a v medzinárodnom obchode. Naši zákazníci sú stolári, subjekty z priemyslu výroby nábytku, okien, parkiet a drevených konštrukcií, špecializovaní predajcovia aj profesionálni užívatelia a domáci majstri.

Lepšie produkty, lepšie služby.

LEPŠIE PRODUKTY, LEPŠIE SLUŽBY.

Pre našich zákazníkov vytvárame komplexné riešenia prostredníctvom kvalitných pokrokových a ekologických prostriedkov pre zušľachťovanie povrchu. Našu ponuku dopĺňajú rozsiahle školenia, poradenstvo a služby.

Silný byť, silný zostať.

SILNÝ BYŤ, SILNÝ ZOSTAŤ.

Silnou prezentáciou na trhu s orientáciou na zákazníka a s inováciami významnými pre budúcnosť získavame podiely na trhu. Dôsledné rozvíjanie našich schopností v oblasti výskumu a vývoja, nadobúdania, výroby, financií, marketingu, riadenia a organizácie nám zabezpečuje náskok.

 

Spoločne miesto každý sám.

SPOLOČNE MIESTO KAŽDÝ SÁM.

U nás je stredom záujmu človek. Podporujeme osobnostný a profesionálny rozvoj, vytvárame dobrú, motivujúcu pracovnú atmosféru a spravodlivo odmeňujeme odvedené výkony. Od našich pracovníkov očakávame plné nasadenie. Základom tohto partnerstva sú spoločná práca, spoločné myslenie a poznanie, spoločná reč a spoločná zodpovednosť.

Partner pre človeka a životné prostredie.

PARTNER PRE ČLOVEKA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.

Naše ciele v oblasti ochrany životného prostredia sledujeme s rovnakou dôslednosťou ako finančno-ekonomické, technické a sociálne ciele. S našimi obchodnými partnermi nás spája férové ​​partnerstvo. Udržujeme dlhodobé, solídne vzťahy. Kultúrne a všeobecne prospešné aktivity podporujeme prevažne v spolkovej krajine Tirolsko.

Pripravení na budúcnosť.

PRIPRAVENÍ NA BUDÚCNOSŤ.

Trvalo udržateľnou orientáciou na výnosy zabezpečujeme dlhodobý rozvoj podniku a udržiavame dobrý základ vlastného kapitálu.

Pri realizácii našich predstáv a cieľov zostávame vždy ekonomicky nezávislí. Prijímame túto výzvu a prispôsobujeme sa dynamickým zmenám v podnikateľskom prostredí.

Zum ADLER Online-Shop: