We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. Find out more.
OK

Spoločne namiesto každý sám.

Človek je v našej spoločnosti v strede záujmu. Podporujeme osobnostný a profesionálny rozvoj, vytvárame dobrú, motivujúcu pracovnú atmosféru a spravodlivo odmeňujeme odvedené výkony. Od našich pracovníkov očakávame plné nasadenie na pracovisku. Základom tohto partnerstva sú spoločná práca, spoločné myslenie, spoločné poznanie, spoločná reč a spoločná zodpovednosť.

 

 

 

"Kto nemá víziu, nevie si splniť veľké nádeje, ani uskutočniť veľké zámery." (Wilson)

Ísť ďalej cestou úspechu.

ÍSŤ ĎALEJ CESTOU ÚSPECHU.

Hlásime se k predstavám o podnikaní odrážajúcim náš spôsob myslenia a jednania. Ísť úspešne ďalej má byť pre nás všetkých povzbudením a návodom. Všetci sme toho účastníkmi. Čím lepšia je spolupráca, tým väčší je úspech. V dobrých časoch staviame základy pre budúcnosť.

Korene v Tyrolsku, vetvy v Európe.

KORENE V TYROLSKU, VETVY V EURÓPE.

Ako nezávislý rakúsky rodinný podnik sme prítomní na európskych trhoch a v medzinárodnom obchode. Naši zákazníci sú stolári, subjekty z priemyslu výroby nábytku, okien, parkiet a drevených konštrukcií, špecializovaní predajcovia aj profesionálni užívatelia a domáci majstri.

Lepšie produkty, lepšie služby.

LEPŠIE PRODUKTY, LEPŠIE SLUŽBY.

Pre našich zákazníkov vytvárame komplexné riešenia prostredníctvom kvalitných pokrokových a ekologických prostriedkov pre zušľachťovanie povrchu. Našu ponuku dopĺňajú rozsiahle školenia, poradenstvo a služby.

Silný byť, silný zostať.

SILNÝ BYŤ, SILNÝ ZOSTAŤ.

Silnou prezentáciou na trhu s orientáciou na zákazníka a s inováciami významnými pre budúcnosť získavame podiely na trhu. Dôsledné rozvíjanie našich schopností v oblasti výskumu a vývoja, nadobúdania, výroby, financií, marketingu, riadenia a organizácie nám zabezpečuje náskok.

 

Spoločne miesto každý sám.

SPOLOČNE MIESTO KAŽDÝ SÁM.

U nás je stredom záujmu človek. Podporujeme osobnostný a profesionálny rozvoj, vytvárame dobrú, motivujúcu pracovnú atmosféru a spravodlivo odmeňujeme odvedené výkony. Od našich pracovníkov očakávame plné nasadenie. Základom tohto partnerstva sú spoločná práca, spoločné myslenie a poznanie, spoločná reč a spoločná zodpovednosť.

Partner pre človeka a životné prostredie.

PARTNER PRE ČLOVEKA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.

Naše ciele v oblasti ochrany životného prostredia sledujeme s rovnakou dôslednosťou ako finančno-ekonomické, technické a sociálne ciele. S našimi obchodnými partnermi nás spája férové ​​partnerstvo. Udržujeme dlhodobé, solídne vzťahy. Kultúrne a všeobecne prospešné aktivity podporujeme prevažne v spolkovej krajine Tirolsko.

Pripravení na budúcnosť.

PRIPRAVENÍ NA BUDÚCNOSŤ.

Trvalo udržateľnou orientáciou na výnosy zabezpečujeme dlhodobý rozvoj podniku a udržiavame dobrý základ vlastného kapitálu.

Pri realizácii našich predstáv a cieľov zostávame vždy ekonomicky nezávislí. Prijímame túto výzvu a prispôsobujeme sa dynamickým zmenám v podnikateľskom prostredí.

Zum ADLER Online-Shop: