We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. Find out more.
OK

Odstránenie živice mydlovým rozpúšťadlom

Ihličnaté drevo ako borovica a limba obsahujú veľa živice. To síce pekne vonia, ale pri povrchovej úprave spôsobuje...

Ihličnaté drevo ako borovica a limba obsahujú veľa živice. To síce pekne vonia, ale pri povrchovej úprave spôsobuje problémy:fľaky pri morení, dlhšie schnutie alebo horší rozliv a priľnavosť laku.

 

Aby sa tomu zabránilo, musíte živicu odstrániť ešte pred začatím prác na povrchovej úprave. K tomu existuje rad spôsobov. Spoznajte tu dva tie účinnejšie:

ODSTRÁNENIE ŽIVICE POMOCOU MYDLOVÝCH ROZTOKOV (MYDLOVÉ VLOČKY)L:

Pre túto metódu potrebujete 20g bežných mydlových vločiek dostupných v drogériách alebo obchodoch s chemikáliami. Tieto rozpustíte v jednom litri horúcej vody a môžete aplikovať.

 

Tip: Ak do vychladnutého roztoku pridáte cca. 20 % acetónu , môžete zosilniť rozpúšťaciu schopnosť a mydlový roztok je možné použiť dlhšie. Mydlový roztok bez obsahu rozpúšťadiel zhustne po cca 3 hodinách, prídavkom horúcej vody je ale opäť pripravený na použitie.

TAK TO IDE:

Drevo starostlivo brúsiť v smere vlákien zrnitosťou 120 a brúsny prach odstrániť.

 

Teraz môžete mydlový roztok výdatne nanášať na drevo.Ošetrujte vždy celý povrch, nie iba jednotlivé miesta! Potom mokrú plochu dôkladne vykartáčujte vláknitou kefou, aby sa vytvorila skutočná pena.

 

Potom by ste mali plochu dobre omyť teplou vodou, pretože mydlo môže negatívne ovplyvniť schnutie príp. zosieťovanie moridla. Okrem toho spôsobujú zbytky prostriedku na odstránení živice nerovnomerné vsakovanie moridla a vznikají tak škvrny. Nechajte zaschnúť cez noc a nakoniec obrúste bez tlaku ostrým brúsnym papierom zrnitosti 120 až 150.

TIPY:

  • Zaistite dobré vetranie miestnosti!
  • Po odstránení živice brúste opatrne, pretože živicu je možné odstrániť iba do hĺbky približne 0,5 mm.
  • Vplyvom tepla alebo slnečného žiarenia na drevo môže živica opäť začať prenikať z hlbších vrstiev. Preto vykonajte povrchovú úpravu plochy, z ktorej bola odstránená živica, do jedného až dvoch dní.
  • Roztok na odstránenie živice použite vždy iba raz, inak nedosiahnete dobrý výsledok.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

  • Používajte uzavrený pracovný odev, ochranné rukavice a ochranné okuliare s bočnou ochranou!
  • Pri vniknutí roztoku na odstranenie živice do očí ich ihneď vypláchnite vodou a vyhľadajte lekára!
  • Znečistený, nasiaknutý odev ihned vyzlečte. Pri styku s pokožkou výdatne umyte vodou!

Zum ADLER Online-Shop: