We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. Find out more.
OK

Obrázky k článkom

Teší nás, že vo svojej práci určenej na zverejnenie tlačou používate naše obrázky. Všetky fotografie a obrázky sú Vám na tlačové účely k ​​dispozícii bezplatne s podmienkou, že u nich bude uvedený zdroj "ADLER-Werk Lackfabrik".

Andrea Berghofer
Andrea Berghofer
Konateľka spoločnosti od júla 2001
72 dpi  |  300 dpi
Claudia M. Berghofer
Claudia M. Berghofer
riadi oddelenie podnikovej komunikácie spoločnosti ADLER
72 dpi  |  300 dpi
Günther Berghofer
Günther Berghofer
majiteľ firmy, od roku 2001 predseda dozornej rady
72 dpi  |  300 dpi
Johann Berghofer
Johann Berghofer
prevzal v roku 1934 malý obchod s farbami v starej časti mesta Schwaz, čím položil základný kameň dnešného podniku
72 dpi  |  300 dpi
Spoločnosť ADLER-Werk Lackfabrik
Spoločnosť ADLER-Werk Lackfabrik
so sídlom v tirolskom meste Schwaz zamestnáva 470 pracovníkov
72 dpi  |  300 dpi
Produkty na povrchovú úpravu okien pri záťažovom teste
Produkty na povrchovú úpravu okien pri záťažovom teste
Všetky produkty pre povrchovú úpravu okien sa podrobujú dôkladnej kontrole kvality vo vlastnej špecializovanej skúšobni
72 dpi  |  300 dpi
Oddelenie aplikačnej techniky spoločnosti ADLER
Oddelenie aplikačnej techniky spoločnosti ADLER
V oddelení aplikačnej techniky spoločnosti ADLER sa všetky produkty podrobujú najprísnejším skúškam a kontrolám kvality
72 dpi  |  300 dpi
Plnoautomatický regálový sklad
Plnoautomatický regálový sklad
Plne automatický vysokoregálový sklad bol otvorený v roku 2001. Vďaka naskladňovaniu a vyskladňovaniu riadenému počítačom môžu byť zákazníci ešte rýchlejšie obslúžení
72 dpi  |  300 dpi
ADLER Logo
ADLER Logo
72 dpi  |  300 dpi
ADLER Logo mit Claim
ADLER Logo mit Claim
72 dpi  |  300 dpi

Zum ADLER Online-Shop: