We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. Find out more.
OK

Kariéra so svetom farieb ADLER

V spoločnosti ADLER je človek stredobodom pozornosti, čo je zdrojom úspechov nášho podniku. Spoločnosť ADLER má v súčasnosti viac ako 620 zamestnancov    v celej Európe.

Základným princípom je pritom spolupráca, spoločný spôsob myslenia, zdieľanie vedomostí, vzájomná komunikácia a spoločná zodpovednosť. K tomu sa pridávajú vzájomný rešpekt a vzájomná úcta.

 

Preto v spoločnosti ADLER panuje motivujúce pracovné ovzdušie spoločne s dobrými partnerskými vzťahmi medzi podnikom a zamestnancami, ktoré sa vyznačujú dlhodobým trvaním a vzájomnou dôverou.

 

Tešíme sa na Vašu žiadosť o zamestnanie!

  

 

Samozrejme budeme radi, ak nám zašlete žiadosť o miesto z vlastnej iniciatívy.

V súčasnosti nie sú vypísané žiadne výberové konania na obsadenie pracovných miest.

Zum ADLER Online-Shop: