We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. Find out more.
OK

Impresum a poďakovanie prispievateľom

Tu nájdete informácie podľa § 5 Zákona o elektronickom obchodovaní.

Spoločnosť zodpovedná za obsah a vlastniaca práva k grafickému obsahu a autorské práva:

ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghöfer GmbH & Co KG

Bergwerkstr. 22 | A-6130 Schwaz

tel: +43 5242 6922 | fax: +43 5242 6922-999

e-Mail: info@adler-lacke.com 

  • DIC: ATU 33099303
  • Zápis v obchodnom registri: 21399 w
  • Súd vedúci obchodnej register: Krajinský súd Innsbruck
  • Clenstvo v komore: Chemický priemysel
  • Profesijných predpisov
  • komplementár: ADLER -Werk Beteiligungsgesellschaft mbH
    (sídlo: Schwaz; OR: 43766 m; Zapísaný v OR: ZS Innsbruck)

Grafické návrhy a programovanie:

pixelart GmbH

Handelszentrum 16 | A-5101 Salzburg/Bergheim | Austria

Webové stránky:http://www.pixelart.at

Zum ADLER Online-Shop: